Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 16 lần 21 lần 29 lần 57 lần
1 3 lần 6 lần 16 lần 26 lần 54 lần
2 3 lần 7 lần 27 lần 36 lần 62 lần
3 5 lần 5 lần 13 lần 23 lần 58 lần
4 7 lần 9 lần 15 lần 25 lần 56 lần
5 7 lần 10 lần 19 lần 30 lần 57 lần
6 3 lần 6 lần 13 lần 23 lần 46 lần
7 7 lần 11 lần 24 lần 31 lần 55 lần
8 5 lần 12 lần 20 lần 25 lần 43 lần
9 4 lần 8 lần 12 lần 22 lần 52 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 7 lần 14 lần 23 lần 47 lần
1 5 lần 7 lần 19 lần 30 lần 66 lần
2 2 lần 8 lần 17 lần 22 lần 45 lần
3 7 lần 11 lần 19 lần 25 lần 51 lần
4 6 lần 11 lần 19 lần 26 lần 43 lần
5 7 lần 7 lần 14 lần 20 lần 59 lần
6 5 lần 10 lần 18 lần 30 lần 67 lần
7 7 lần 11 lần 19 lần 39 lần 63 lần
8 4 lần 9 lần 21 lần 32 lần 52 lần
9 5 lần 9 lần 20 lần 23 lần 47 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung