Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 8 lần 23 lần 36 lần 73 lần
1 6 lần 8 lần 19 lần 26 lần 54 lần
2 9 lần 13 lần 25 lần 35 lần 61 lần
3 6 lần 10 lần 14 lần 18 lần 40 lần
4 8 lần 11 lần 17 lần 33 lần 58 lần
5 5 lần 7 lần 15 lần 22 lần 46 lần
6 4 lần 5 lần 15 lần 20 lần 43 lần
7 2 lần 6 lần 14 lần 26 lần 55 lần
8 6 lần 10 lần 20 lần 25 lần 57 lần
9 5 lần 12 lần 18 lần 29 lần 53 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 12 lần 26 lần 33 lần 59 lần
1 8 lần 12 lần 18 lần 28 lần 50 lần
2 8 lần 13 lần 21 lần 32 lần 54 lần
3 2 lần 4 lần 15 lần 24 lần 55 lần
4 4 lần 6 lần 9 lần 22 lần 49 lần
5 3 lần 8 lần 15 lần 22 lần 52 lần
6 8 lần 11 lần 17 lần 23 lần 39 lần
7 6 lần 10 lần 27 lần 35 lần 66 lần
8 3 lần 8 lần 19 lần 30 lần 62 lần
9 5 lần 6 lần 13 lần 21 lần 54 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung

TK XS Miền Trung

month-backward Tháng 09 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7