Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 7 lần 14 lần 23 lần 47 lần
1 4 lần 13 lần 24 lần 23 lần 63 lần
2 10 lần 7 lần 12 lần 35 lần 50 lần
3 10 lần 10 lần 20 lần 35 lần 56 lần
4 5 lần 8 lần 14 lần 25 lần 47 lần
5 5 lần 10 lần 22 lần 25 lần 58 lần
6 6 lần 11 lần 19 lần 27 lần 50 lần
7 6 lần 13 lần 23 lần 27 lần 62 lần
8 2 lần 6 lần 19 lần 23 lần 54 lần
9 2 lần 5 lần 13 lần 23 lần 35 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 5 lần 16 lần 22 lần 49 lần
1 7 lần 5 lần 16 lần 34 lần 49 lần
2 49 lần 5 lần 16 lần 25 lần 49 lần
3 3 lần 10 lần 23 lần 25 lần 53 lần
4 5 lần 10 lần 23 lần 25 lần 53 lần
5 4 lần 10 lần 23 lần 25 lần 53 lần
6 9 lần 2 lần 14 lần 33 lần 49 lần
7 2 lần 2 lần 14 lần 19 lần 49 lần
8 10 lần 2 lần 14 lần 30 lần 49 lần
9 10 lần 8 lần 16 lần 32 lần 45 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung

TK XS Miền Trung

month-backward Tháng 01 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7