Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 7 lần 14 lần 29 lần 51 lần
1 5 lần 8 lần 17 lần 21 lần 55 lần
2 4 lần 8 lần 16 lần 26 lần 53 lần
3 4 lần 7 lần 13 lần 22 lần 54 lần
4 3 lần 6 lần 16 lần 29 lần 49 lần
5 6 lần 13 lần 21 lần 31 lần 54 lần
6 1 lần 3 lần 10 lần 16 lần 40 lần
7 4 lần 10 lần 22 lần 29 lần 52 lần
8 4 lần 6 lần 18 lần 27 lần 53 lần
9 2 lần 4 lần 15 lần 22 lần 61 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 14 lần 24 lần 30 lần 55 lần
1 1 lần 8 lần 13 lần 24 lần 55 lần
2 4 lần 7 lần 14 lần 24 lần 46 lần
3 1 lần 4 lần 14 lần 22 lần 63 lần
4 2 lần 6 lần 14 lần 21 lần 46 lần
5 2 lần 3 lần 13 lần 21 lần 46 lần
6 4 lần 7 lần 20 lần 29 lần 64 lần
7 4 lần 4 lần 15 lần 28 lần 50 lần
8 4 lần 8 lần 15 lần 25 lần 42 lần
9 6 lần 11 lần 20 lần 28 lần 55 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung