Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 9 lần 24 lần 37 lần 72 lần
1 4 lần 8 lần 15 lần 23 lần 50 lần
2 9 lần 14 lần 25 lần 35 lần 61 lần
3 3 lần 7 lần 11 lần 17 lần 38 lần
4 9 lần 9 lần 19 lần 33 lần 58 lần
5 6 lần 11 lần 15 lần 23 lần 48 lần
6 5 lần 7 lần 18 lần 23 lần 47 lần
7 1 lần 5 lần 15 lần 25 lần 57 lần
8 6 lần 7 lần 17 lần 26 lần 55 lần
9 9 lần 13 lần 21 lần 28 lần 54 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 14 lần 26 lần 31 lần 56 lần
1 7 lần 11 lần 16 lần 30 lần 48 lần
2 10 lần 12 lần 21 lần 31 lần 53 lần
3 3 lần 5 lần 18 lần 24 lần 54 lần
4 3 lần 7 lần 12 lần 23 lần 51 lần
5 6 lần 7 lần 16 lần 23 lần 54 lần
6 9 lần 12 lần 17 lần 22 lần 41 lần
7 6 lần 12 lần 26 lần 35 lần 67 lần
8 6 lần 8 lần 20 lần 32 lần 65 lần
9 65 lần 2 lần 8 lần 19 lần 51 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung

TK XS Miền Trung

month-backward Tháng 09 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7