Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 24 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 24 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 32 lần 32 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 32 lần 32 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
6 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 8 lần 16 lần 22 lần 50 lần
1 3 lần 8 lần 16 lần 31 lần 50 lần
2 1 lần 6 lần 21 lần 29 lần 50 lần
3 3 lần 6 lần 21 lần 24 lần 50 lần
4 5 lần 3 lần 15 lần 26 lần 51 lần
5 8 lần 3 lần 15 lần 28 lần 51 lần
6 11 lần 6 lần 16 lần 32 lần 45 lần
7 2 lần 6 lần 16 lần 20 lần 45 lần
8 9 lần 9 lần 19 lần 27 lần 51 lần
9 9 lần 9 lần 19 lần 31 lần 51 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung

TK XS Miền Trung

month-backward Tháng 01 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7