Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 22 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 22 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 29 lần 29 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 29 lần 29 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 20 lần 20 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 20 lần 20 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 9 lần 15 lần 25 lần 50 lần
1 3 lần 9 lần 15 lần 18 lần 50 lần
2 4 lần 7 lần 14 lần 21 lần 40 lần
3 7 lần 7 lần 14 lần 35 lần 40 lần
4 7 lần 5 lần 15 lần 28 lần 59 lần
5 3 lần 5 lần 15 lần 28 lần 59 lần
6 8 lần 10 lần 21 lần 29 lần 65 lần
7 8 lần 10 lần 21 lần 36 lần 65 lần
8 4 lần 11 lần 21 lần 24 lần 47 lần
9 6 lần 11 lần 21 lần 26 lần 47 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung