Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 12 lần 21 lần 27 lần 52 lần
1 5 lần 9 lần 18 lần 33 lần 64 lần
2 3 lần 4 lần 16 lần 26 lần 49 lần
3 4 lần 5 lần 10 lần 20 lần 49 lần
4 6 lần 10 lần 20 lần 26 lần 48 lần
5 9 lần 12 lần 20 lần 30 lần 61 lần
6 5 lần 12 lần 19 lần 26 lần 52 lần
7 3 lần 7 lần 18 lần 33 lần 66 lần
8 6 lần 9 lần 22 lần 28 lần 59 lần
9 8 lần 10 lần 16 lần 21 lần 40 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 8 lần 16 lần 20 lần 42 lần
1 4 lần 7 lần 14 lần 24 lần 54 lần
2 4 lần 7 lần 15 lần 18 lần 50 lần
3 5 lần 8 lần 17 lần 22 lần 48 lần
4 4 lần 8 lần 18 lần 26 lần 54 lần
5 6 lần 13 lần 21 lần 31 lần 57 lần
6 9 lần 13 lần 27 lần 43 lần 71 lần
7 4 lần 8 lần 18 lần 23 lần 47 lần
8 7 lần 11 lần 24 lần 40 lần 64 lần
9 6 lần 7 lần 10 lần 23 lần 53 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung

TK XS Miền Trung

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7