Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 40 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần 19 lần 38 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần 22 lần 48 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 50 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 27 lần 54 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 25 lần 50 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 27 lần 54 lần
7 2 lần 2 lần 2 lần 20 lần 44 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần 14 lần 39 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 51 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 55 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 19 lần 41 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần 17 lần 33 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 41 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 50 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 47 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần 24 lần 53 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 48 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 55 lần
9 1 lần 1 lần 1 lần 25 lần 45 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam

TK XS Miền Nam

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7