Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 71 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 52 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần 20 lần 49 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 19 lần 45 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 63 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 50 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 55 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 55 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 56 lần
9 1 lần 1 lần 1 lần 21 lần 44 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 52 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần 29 lần 53 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 54 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần 19 lần 47 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 62 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 65 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 48 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 56 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 55 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 48 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam