Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 72 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 51 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 51 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 19 lần 48 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 61 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 48 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 55 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 55 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 54 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 45 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 52 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 54 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 54 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần 19 lần 48 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 61 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 63 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 50 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 54 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 54 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 50 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam