Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 20 lần 38 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 43 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 44 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 49 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 53 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 47 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 26 lần 57 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 18 lần 46 lần
8 2 lần 2 lần 2 lần 16 lần 42 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 49 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 52 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 45 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 16 lần 33 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 44 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 49 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 53 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 26 lần 57 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 19 lần 43 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 51 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 41 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam

TK XS Miền Nam

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7