Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 53 lần 94 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 67 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 80 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 70 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 94 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần 39 lần 81 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 88 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 77 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 82 lần
9 14 lần 14 lần 14 lần 46 lần 77 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 62 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 79 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 79 lần
3 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 86 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 81 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 77 lần
6 12 lần 12 lần 12 lần 45 lần 89 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 88 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 92 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 77 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc