Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 87 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 66 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 77 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 73 lần
4 12 lần 12 lần 12 lần 51 lần 95 lần
5 14 lần 14 lần 14 lần 40 lần 87 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 82 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 82 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 69 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 92 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 84 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 70 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 72 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 77 lần
4 16 lần 16 lần 16 lần 45 lần 92 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 86 lần
6 13 lần 13 lần 13 lần 49 lần 85 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 78 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 79 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 47 lần 87 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 03 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7