Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 11 lần 11 lần 33 lần 33 lần
1 11 lần 11 lần 11 lần 33 lần 33 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 12 lần 13 lần 31 lần 43 lần 81 lần
1 4 lần 13 lần 31 lần 36 lần 81 lần
2 12 lần 9 lần 21 lần 50 lần 76 lần
3 6 lần 9 lần 21 lần 30 lần 76 lần
4 4 lần 17 lần 39 lần 41 lần 94 lần
5 13 lần 17 lần 39 lần 52 lần 94 lần
6 14 lần 14 lần 19 lần 45 lần 73 lần
7 6 lần 14 lần 19 lần 39 lần 73 lần
8 6 lần 7 lần 27 lần 35 lần 75 lần
9 4 lần 7 lần 27 lần 34 lần 75 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 01 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7