Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 12 lần 22 lần 35 lần 72 lần
1 4 lần 8 lần 20 lần 32 lần 70 lần
2 9 lần 16 lần 33 lần 49 lần 78 lần
3 12 lần 17 lần 27 lần 39 lần 86 lần
4 11 lần 19 lần 36 lần 49 lần 94 lần
5 12 lần 14 lần 31 lần 41 lần 95 lần
6 11 lần 15 lần 27 lần 49 lần 81 lần
7 3 lần 8 lần 22 lần 35 lần 76 lần
8 5 lần 16 lần 30 lần 42 lần 86 lần
9 6 lần 10 lần 22 lần 34 lần 72 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 8 lần 24 lần 35 lần 76 lần
1 7 lần 13 lần 22 lần 38 lần 86 lần
2 7 lần 10 lần 24 lần 38 lần 83 lần
3 12 lần 17 lần 30 lần 43 lần 85 lần
4 13 lần 19 lần 29 lần 41 lần 80 lần
5 4 lần 11 lần 27 lần 42 lần 65 lần
6 7 lần 15 lần 31 lần 42 lần 84 lần
7 9 lần 12 lần 27 lần 45 lần 98 lần
8 13 lần 22 lần 37 lần 53 lần 85 lần
9 5 lần 8 lần 19 lần 28 lần 68 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc