Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần 32 lần 32 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 52 lần 52 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
4 14 lần 14 lần 14 lần 48 lần 48 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
8 12 lần 12 lần 12 lần 47 lần 47 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 48 lần 48 lần
8 15 lần 15 lần 15 lần 52 lần 52 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc