Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 48 lần 48 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 44 lần 44 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
7 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 03 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7