Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 13 lần 13 lần 13 lần 44 lần 44 lần
1 13 lần 13 lần 13 lần 44 lần 44 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 15 lần 24 lần 40 lần 50 lần 95 lần
1 10 lần 24 lần 40 lần 36 lần 95 lần
2 3 lần 15 lần 22 lần 41 lần 72 lần
3 4 lần 15 lần 22 lần 28 lần 72 lần
4 13 lần 5 lần 23 lần 55 lần 76 lần
5 7 lần 5 lần 23 lần 44 lần 76 lần
6 5 lần 8 lần 18 lần 36 lần 66 lần
7 6 lần 8 lần 18 lần 34 lần 66 lần
8 9 lần 24 lần 38 lần 47 lần 110 lần
9 9 lần 24 lần 38 lần 34 lần 110 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc