Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 24 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 27 lần 27 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 19 lần 19 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 20 lần 20 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 21 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 20 lần 20 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 21 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 2 lần 2 lần 16 lần 16 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 24 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 18 lần 18 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần 22 lần 22 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 25 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 25 lần 25 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 18 lần 18 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam