Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 68 lần
1 14 lần 14 lần 14 lần 34 lần 67 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 49 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 27 lần 55 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 58 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 76 lần
6 3 lần 3 lần 3 lần 31 lần 77 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 65 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 63 lần
2 12 lần 12 lần 12 lần 38 lần 74 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần 40 lần 65 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 62 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 58 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 27 lần 27 lần
9 15 lần 15 lần 15 lần 55 lần 55 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 03 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7