Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 14 lần 22 lần 27 lần 54 lần
1 5 lần 7 lần 18 lần 28 lần 56 lần
2 5 lần 8 lần 19 lần 27 lần 50 lần
3 3 lần 4 lần 16 lần 27 lần 51 lần
4 7 lần 8 lần 17 lần 30 lần 59 lần
5 4 lần 6 lần 11 lần 16 lần 44 lần
6 6 lần 9 lần 21 lần 34 lần 66 lần
7 6 lần 11 lần 21 lần 25 lần 51 lần
8 3 lần 7 lần 10 lần 19 lần 47 lần
9 10 lần 16 lần 25 lần 37 lần 62 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 12 lần 20 lần 33 lần 58 lần
1 5 lần 9 lần 20 lần 30 lần 65 lần
2 7 lần 7 lần 20 lần 29 lần 68 lần
3 5 lần 9 lần 18 lần 24 lần 45 lần
4 8 lần 13 lần 27 lần 33 lần 60 lần
5 4 lần 8 lần 19 lần 28 lần 48 lần
6 4 lần 8 lần 15 lần 24 lần 43 lần
7 4 lần 9 lần 13 lần 22 lần 53 lần
8 7 lần 10 lần 15 lần 26 lần 57 lần
9 4 lần 5 lần 13 lần 21 lần 43 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung