Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 25 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 25 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 11 lần 21 lần 30 lần 57 lần
1 2 lần 11 lần 21 lần 22 lần 57 lần
2 5 lần 4 lần 14 lần 26 lần 47 lần
3 10 lần 4 lần 14 lần 29 lần 47 lần
4 2 lần 8 lần 19 lần 18 lần 51 lần
5 7 lần 8 lần 19 lần 23 lần 51 lần
6 6 lần 11 lần 19 lần 33 lần 50 lần
7 5 lần 11 lần 19 lần 22 lần 50 lần
8 3 lần 8 lần 14 lần 29 lần 43 lần
9 7 lần 8 lần 14 lần 38 lần 43 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung

TK XS Miền Trung

month-backward Tháng 01 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7