Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 7 lần 18 lần 29 lần 65 lần
1 7 lần 15 lần 29 lần 38 lần 60 lần
2 2 lần 6 lần 14 lần 21 lần 39 lần
3 7 lần 12 lần 23 lần 34 lần 58 lần
4 3 lần 8 lần 16 lần 22 lần 56 lần
5 6 lần 7 lần 19 lần 30 lần 63 lần
6 7 lần 12 lần 18 lần 21 lần 47 lần
7 5 lần 6 lần 14 lần 24 lần 48 lần
8 9 lần 12 lần 16 lần 28 lần 57 lần
9 3 lần 5 lần 13 lần 23 lần 47 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 13 lần 21 lần 31 lần 51 lần
1 5 lần 8 lần 16 lần 21 lần 48 lần
2 6 lần 9 lần 16 lần 26 lần 62 lần
3 3 lần 6 lần 18 lần 25 lần 54 lần
4 9 lần 13 lần 23 lần 31 lần 60 lần
5 1 lần 4 lần 13 lần 27 lần 52 lần
6 6 lần 14 lần 21 lần 35 lần 70 lần
7 5 lần 8 lần 15 lần 26 lần 47 lần
8 7 lần 8 lần 21 lần 27 lần 50 lần
9 5 lần 7 lần 16 lần 21 lần 46 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung