Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 7 lần 15 lần 22 lần 53 lần
1 8 lần 11 lần 18 lần 31 lần 54 lần
2 9 lần 12 lần 22 lần 34 lần 52 lần
3 7 lần 7 lần 13 lần 18 lần 46 lần
4 4 lần 8 lần 17 lần 26 lần 58 lần
5 6 lần 13 lần 17 lần 26 lần 61 lần
6 2 lần 6 lần 15 lần 30 lần 57 lần
7 4 lần 11 lần 21 lần 27 lần 50 lần
8 6 lần 8 lần 22 lần 29 lần 55 lần
9 4 lần 7 lần 20 lần 27 lần 54 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 5 lần 17 lần 19 lần 51 lần
1 5 lần 8 lần 17 lần 23 lần 57 lần
2 5 lần 11 lần 19 lần 28 lần 55 lần
3 6 lần 11 lần 16 lần 25 lần 45 lần
4 6 lần 9 lần 19 lần 28 lần 46 lần
5 10 lần 14 lần 32 lần 50 lần 76 lần
6 8 lần 12 lần 22 lần 29 lần 61 lần
7 4 lần 9 lần 13 lần 25 lần 57 lần
8 5 lần 8 lần 16 lần 25 lần 52 lần
9 1 lần 3 lần 9 lần 18 lần 40 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung