Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 15 lần 22 lần 26 lần 54 lần
1 6 lần 8 lần 20 lần 30 lần 61 lần
2 2 lần 6 lần 18 lần 25 lần 48 lần
3 48 lần 3 lần 15 lần 26 lần 48 lần
4 5 lần 9 lần 16 lần 30 lần 57 lần
5 6 lần 6 lần 12 lần 17 lần 47 lần
6 7 lần 12 lần 23 lần 33 lần 68 lần
7 6 lần 12 lần 21 lần 27 lần 51 lần
8 5 lần 7 lần 11 lần 23 lần 48 lần
9 7 lần 12 lần 22 lần 33 lần 58 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 13 lần 21 lần 35 lần 58 lần
1 4 lần 9 lần 19 lần 31 lần 66 lần
2 4 lần 8 lần 19 lần 31 lần 67 lần
3 3 lần 8 lần 17 lần 22 lần 43 lần
4 8 lần 16 lần 27 lần 32 lần 59 lần
5 3 lần 7 lần 19 lần 26 lần 46 lần
6 6 lần 7 lần 17 lần 23 lần 44 lần
7 7 lần 10 lần 14 lần 24 lần 53 lần
8 7 lần 7 lần 13 lần 26 lần 59 lần
9 3 lần 5 lần 14 lần 20 lần 45 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung