Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần 22 lần 22 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 22 lần 22 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 12 lần 20 lần 31 lần 56 lần
1 2 lần 12 lần 20 lần 22 lần 56 lần
2 7 lần 4 lần 13 lần 27 lần 48 lần
3 8 lần 4 lần 13 lần 26 lần 48 lần
4 3 lần 9 lần 21 lần 16 lần 52 lần
5 9 lần 9 lần 21 lần 24 lần 52 lần
6 5 lần 10 lần 18 lần 34 lần 50 lần
7 3 lần 10 lần 18 lần 22 lần 50 lần
8 4 lần 6 lần 14 lần 28 lần 43 lần
9 7 lần 6 lần 14 lần 40 lần 43 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung

TK XS Miền Trung

month-backward Tháng 01 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7