Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 6 lần 16 lần 27 lần 47 lần
1 2 lần 4 lần 18 lần 30 lần 53 lần
2 11 lần 12 lần 17 lần 25 lần 57 lần
3 4 lần 7 lần 12 lần 21 lần 48 lần
4 3 lần 4 lần 16 lần 23 lần 48 lần
5 4 lần 6 lần 12 lần 20 lần 52 lần
6 5 lần 6 lần 18 lần 32 lần 55 lần
7 7 lần 8 lần 19 lần 27 lần 55 lần
8 5 lần 10 lần 18 lần 20 lần 53 lần
9 9 lần 9 lần 16 lần 27 lần 54 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 11 lần 25 lần 35 lần 62 lần
1 7 lần 8 lần 13 lần 22 lần 48 lần
2 3 lần 6 lần 16 lần 23 lần 50 lần
3 7 lần 7 lần 14 lần 24 lần 52 lần
4 4 lần 7 lần 15 lần 25 lần 55 lần
5 6 lần 8 lần 18 lần 33 lần 69 lần
6 5 lần 8 lần 14 lần 20 lần 53 lần
7 4 lần 5 lần 12 lần 21 lần 46 lần
8 4 lần 7 lần 21 lần 26 lần 49 lần
9 5 lần 5 lần 14 lần 23 lần 38 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung