Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 14 lần 27 lần 36 lần 63 lần
1 2 lần 6 lần 13 lần 27 lần 62 lần
2 7 lần 10 lần 18 lần 24 lần 49 lần
3 6 lần 9 lần 15 lần 30 lần 67 lần
4 3 lần 7 lần 15 lần 25 lần 50 lần
5 8 lần 13 lần 26 lần 34 lần 55 lần
6 3 lần 6 lần 17 lần 19 lần 43 lần
7 8 lần 10 lần 18 lần 24 lần 45 lần
8 5 lần 9 lần 16 lần 29 lần 59 lần
9 2 lần 6 lần 15 lần 22 lần 47 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 7 lần 18 lần 27 lần 55 lần
1 3 lần 7 lần 13 lần 17 lần 44 lần
2 5 lần 8 lần 16 lần 25 lần 54 lần
3 5 lần 9 lần 19 lần 34 lần 55 lần
4 8 lần 12 lần 21 lần 28 lần 46 lần
5 1 lần 6 lần 12 lần 23 lần 45 lần
6 7 lần 9 lần 17 lần 25 lần 57 lần
7 8 lần 10 lần 19 lần 26 lần 53 lần
8 3 lần 8 lần 21 lần 30 lần 61 lần
9 10 lần 14 lần 24 lần 35 lần 70 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung

TK XS Miền Trung

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7