Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 14 lần 21 lần 35 lần 54 lần
1 5 lần 10 lần 20 lần 27 lần 56 lần
2 2 lần 5 lần 14 lần 22 lần 50 lần
3 4 lần 6 lần 16 lần 20 lần 53 lần
4 7 lần 9 lần 19 lần 27 lần 58 lần
5 7 lần 10 lần 22 lần 28 lần 43 lần
6 8 lần 11 lần 21 lần 30 lần 64 lần
7 3 lần 7 lần 15 lần 26 lần 48 lần
8 6 lần 12 lần 21 lần 28 lần 56 lần
9 4 lần 6 lần 11 lần 27 lần 58 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 5 lần 12 lần 24 lần 53 lần
1 7 lần 9 lần 21 lần 30 lần 63 lần
2 6 lần 9 lần 13 lần 20 lần 57 lần
3 1 lần 6 lần 20 lần 29 lần 49 lần
4 6 lần 10 lần 17 lần 30 lần 57 lần
5 7 lần 10 lần 19 lần 27 lần 52 lần
6 5 lần 13 lần 28 lần 36 lần 58 lần
7 7 lần 11 lần 21 lần 30 lần 59 lần
8 5 lần 7 lần 13 lần 23 lần 48 lần
9 6 lần 10 lần 16 lần 21 lần 44 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung