Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 11 lần 20 lần 30 lần 61 lần
1 5 lần 9 lần 23 lần 32 lần 63 lần
2 6 lần 11 lần 16 lần 26 lần 51 lần
3 8 lần 10 lần 17 lần 26 lần 62 lần
4 3 lần 7 lần 16 lần 21 lần 45 lần
5 5 lần 7 lần 18 lần 26 lần 58 lần
6 5 lần 11 lần 23 lần 32 lần 56 lần
7 4 lần 9 lần 17 lần 23 lần 50 lần
8 3 lần 5 lần 12 lần 26 lần 49 lần
9 7 lần 10 lần 18 lần 28 lần 45 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 8 lần 17 lần 24 lần 53 lần
1 4 lần 7 lần 14 lần 28 lần 51 lần
2 5 lần 7 lần 13 lần 25 lần 49 lần
3 8 lần 14 lần 27 lần 37 lần 61 lần
4 6 lần 12 lần 26 lần 34 lần 67 lần
5 5 lần 7 lần 22 lần 27 lần 53 lần
6 5 lần 7 lần 15 lần 25 lần 61 lần
7 5 lần 10 lần 16 lần 22 lần 45 lần
8 9 lần 12 lần 18 lần 27 lần 58 lần
9 2 lần 6 lần 12 lần 21 lần 42 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung