Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 21 lần 49 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 54 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 64 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 52 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 42 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 66 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 54 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 23 lần 47 lần
8 2 lần 2 lần 2 lần 25 lần 54 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 58 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 2 lần 2 lần 35 lần 60 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 19 lần 46 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 63 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 51 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 53 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 23 lần 49 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 61 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 55 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 47 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 55 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam