Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
6 3 lần 3 lần 3 lần 18 lần 18 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 18 lần 18 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 11 lần 19 lần 25 lần 55 lần
1 1 lần 11 lần 19 lần 22 lần 55 lần
2 6 lần 3 lần 11 lần 26 lần 54 lần
3 3 lần 3 lần 11 lần 24 lần 54 lần
4 10 lần 15 lần 20 lần 31 lần 46 lần
5 7 lần 15 lần 20 lần 27 lần 46 lần
6 8 lần 6 lần 15 lần 31 lần 47 lần
7 2 lần 6 lần 15 lần 17 lần 47 lần
8 5 lần 11 lần 17 lần 30 lần 60 lần
9 7 lần 11 lần 17 lần 37 lần 60 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam