Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
4 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 20 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 20 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 11 lần 18 lần 25 lần 52 lần
1 7 lần 11 lần 18 lần 21 lần 52 lần
2 5 lần 10 lần 15 lần 28 lần 62 lần
3 6 lần 10 lần 15 lần 34 lần 62 lần
4 5 lần 12 lần 16 lần 30 lần 56 lần
5 3 lần 12 lần 16 lần 29 lần 56 lần
6 4 lần 8 lần 22 lần 32 lần 56 lần
7 8 lần 8 lần 22 lần 26 lần 56 lần
8 5 lần 10 lần 19 lần 20 lần 52 lần
9 4 lần 10 lần 19 lần 25 lần 52 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam