Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 59 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 63 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 20 lần 53 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 47 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 27 lần 49 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 43 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 72 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 50 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 17 lần 46 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 27 lần 58 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 45 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 42 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 58 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 49 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần 33 lần 65 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 20 lần 47 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 34 lần 74 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 59 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 56 lần
9 2 lần 2 lần 2 lần 14 lần 45 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam