Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 59 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 64 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 54 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 42 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 49 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 20 lần 41 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 67 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 56 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần 20 lần 48 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 60 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 24 lần 50 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 20 lần 45 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 27 lần 54 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 22 lần 45 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 69 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 25 lần 52 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 59 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 49 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 61 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 18 lần 56 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam