Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 31 lần 68 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 20 lần 49 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 46 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 63 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 60 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 49 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần 25 lần 50 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 58 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 50 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 47 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 49 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 55 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 57 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 71 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 53 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 18 lần 49 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 59 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 48 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 46 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 53 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam

TK XS Miền Nam

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7