Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 21 lần 44 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 41 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 19 lần 42 lần
3 12 lần 12 lần 12 lần 26 lần 54 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 22 lần 49 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 23 lần 48 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần 20 lần 47 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 18 lần 37 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 18 lần 32 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 56 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 17 lần 47 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 40 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 20 lần 36 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 23 lần 44 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 55 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 48 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 21 lần 47 lần
7 2 lần 2 lần 2 lần 20 lần 38 lần
8 2 lần 2 lần 2 lần 23 lần 49 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 22 lần 46 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam