Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 60 lần
1 12 lần 12 lần 12 lần 32 lần 62 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 50 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 41 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 51 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 21 lần 43 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 66 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 58 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần 21 lần 49 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 60 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 26 lần 53 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 19 lần 45 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 52 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 22 lần 46 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 68 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 27 lần 52 lần
6 3 lần 3 lần 3 lần 34 lần 59 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 30 lần 50 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 58 lần
9 2 lần 2 lần 2 lần 18 lần 57 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam