Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 5 lần 13 lần 22 lần 48 lần
1 5 lần 6 lần 18 lần 28 lần 52 lần
2 7 lần 10 lần 19 lần 32 lần 70 lần
3 4 lần 9 lần 21 lần 32 lần 55 lần
4 4 lần 7 lần 15 lần 22 lần 40 lần
5 6 lần 14 lần 22 lần 29 lần 63 lần
6 8 lần 13 lần 21 lần 25 lần 48 lần
7 7 lần 10 lần 16 lần 26 lần 53 lần
8 8 lần 11 lần 20 lần 30 lần 57 lần
9 3 lần 5 lần 15 lần 24 lần 54 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 14 lần 29 lần 36 lần 65 lần
1 5 lần 7 lần 11 lần 18 lần 42 lần
2 8 lần 11 lần 23 lần 31 lần 61 lần
3 4 lần 6 lần 16 lần 27 lần 46 lần
4 4 lần 10 lần 18 lần 26 lần 53 lần
5 3 lần 8 lần 18 lần 28 lần 55 lần
6 11 lần 16 lần 19 lần 28 lần 62 lần
7 3 lần 6 lần 15 lần 29 lần 53 lần
8 1 lần 5 lần 15 lần 22 lần 46 lần
9 6 lần 7 lần 16 lần 25 lần 57 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam