Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 57 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 59 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 56 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 50 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 25 lần 51 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 39 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 71 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 54 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 18 lần 45 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 58 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 2 lần 2 lần 21 lần 44 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 45 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 54 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 47 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 67 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 23 lần 47 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 34 lần 71 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 59 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 57 lần
9 2 lần 2 lần 2 lần 15 lần 49 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam