Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 37 lần 37 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 43 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
7 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 32 lần 32 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
4 11 lần 11 lần 11 lần 51 lần 51 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc