Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 27 lần 27 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 27 lần 27 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 18 lần 33 lần 72 lần
1 4 lần 6 lần 18 lần 20 lần 72 lần
2 6 lần 4 lần 11 lần 40 lần 66 lần
3 7 lần 4 lần 11 lần 26 lần 66 lần
4 8 lần 6 lần 22 lần 32 lần 80 lần
5 4 lần 6 lần 22 lần 33 lần 80 lần
6 3 lần 7 lần 17 lần 34 lần 62 lần
7 6 lần 7 lần 17 lần 24 lần 62 lần
8 7 lần 8 lần 13 lần 32 lần 67 lần
9 3 lần 8 lần 13 lần 23 lần 67 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc