Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 28 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 28 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
4 12 lần 12 lần 12 lần 37 lần 37 lần
5 12 lần 12 lần 12 lần 37 lần 37 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
8 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 13 lần 31 lần 42 lần 79 lần
1 6 lần 13 lần 31 lần 41 lần 79 lần
2 12 lần 12 lần 24 lần 47 lần 77 lần
3 8 lần 12 lần 24 lần 29 lần 77 lần
4 5 lần 16 lần 36 lần 42 lần 94 lần
5 14 lần 16 lần 36 lần 55 lần 94 lần
6 12 lần 13 lần 20 lần 44 lần 71 lần
7 6 lần 13 lần 20 lần 41 lần 71 lần
8 3 lần 11 lần 29 lần 33 lần 80 lần
9 6 lần 11 lần 29 lần 31 lần 80 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc