Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 47 lần 47 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 47 lần 47 lần
4 11 lần 11 lần 11 lần 35 lần 35 lần
5 11 lần 11 lần 11 lần 35 lần 35 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 11 lần 28 lần 40 lần 77 lần
1 7 lần 11 lần 28 lần 42 lần 77 lần
2 9 lần 12 lần 26 lần 46 lần 78 lần
3 9 lần 12 lần 26 lần 28 lần 78 lần
4 6 lần 16 lần 33 lần 44 lần 92 lần
5 13 lần 16 lần 33 lần 52 lần 92 lần
6 11 lần 11 lần 18 lần 41 lần 73 lần
7 7 lần 11 lần 18 lần 43 lần 73 lần
8 6 lần 13 lần 32 lần 33 lần 81 lần
9 8 lần 13 lần 32 lần 36 lần 81 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 01 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7