Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
2 13 lần 13 lần 13 lần 39 lần 39 lần
3 13 lần 13 lần 13 lần 39 lần 39 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 11 lần 25 lần 39 lần 80 lần
1 8 lần 11 lần 25 lần 40 lần 80 lần
2 7 lần 17 lần 28 lần 42 lần 82 lần
3 5 lần 17 lần 28 lần 39 lần 82 lần
4 8 lần 11 lần 25 lần 37 lần 83 lần
5 15 lần 11 lần 25 lần 52 lần 83 lần
6 4 lần 9 lần 25 lần 37 lần 71 lần
7 14 lần 9 lần 25 lần 51 lần 71 lần
8 6 lần 13 lần 25 lần 31 lần 79 lần
9 7 lần 13 lần 25 lần 37 lần 79 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc