Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 32 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 50 lần 50 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 49 lần 49 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
4 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
5 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 03 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7