Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 27 lần 27 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 27 lần 27 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 12 lần 26 lần 39 lần 82 lần
1 8 lần 12 lần 26 lần 40 lần 82 lần
2 9 lần 16 lần 29 lần 45 lần 80 lần
3 7 lần 16 lần 29 lần 43 lần 80 lần
4 8 lần 13 lần 29 lần 34 lần 85 lần
5 15 lần 13 lần 29 lần 51 lần 85 lần
6 6 lần 10 lần 26 lần 40 lần 71 lần
7 10 lần 10 lần 26 lần 45 lần 71 lần
8 6 lần 12 lần 23 lần 33 lần 76 lần
9 5 lần 12 lần 23 lần 35 lần 76 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc