Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 54 lần 54 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 54 lần 54 lần
8 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
9 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 14 lần 28 lần 37 lần 80 lần
1 7 lần 14 lần 28 lần 36 lần 80 lần
2 10 lần 11 lần 23 lần 47 lần 75 lần
3 8 lần 11 lần 23 lần 42 lần 75 lần
4 9 lần 14 lần 31 lần 38 lần 87 lần
5 9 lần 14 lần 31 lần 45 lần 87 lần
6 7 lần 16 lần 30 lần 39 lần 78 lần
7 8 lần 16 lần 30 lần 43 lần 78 lần
8 6 lần 12 lần 24 lần 37 lần 79 lần
9 9 lần 12 lần 24 lần 41 lần 79 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc