Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 46 lần 46 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 46 lần 46 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 18 lần 18 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 18 lần 18 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 19 lần 40 lần 51 lần 92 lần
1 6 lần 19 lần 40 lần 34 lần 92 lần
2 10 lần 15 lần 24 lần 40 lần 68 lần
3 7 lần 15 lần 24 lần 30 lần 68 lần
4 8 lần 11 lần 25 lần 50 lần 81 lần
5 9 lần 11 lần 25 lần 46 lần 81 lần
6 8 lần 11 lần 19 lần 37 lần 71 lần
7 7 lần 11 lần 19 lần 34 lần 71 lần
8 6 lần 17 lần 35 lần 43 lần 110 lần
9 9 lần 17 lần 35 lần 40 lần 110 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc